Mantelzorgmakelaar

Bent u mantelzorger of heeft u zelf zorg nodig? Daar komt veel bij kijken. Het draait niet alleen op de praktische dagelijkse zorg. U krijgt ook te maken met vraagstukken rondom wonen, inkomen en welzijn. De regelgeving rondom zorg en de weg naar voorzieningen zijn vaak complex. Aanvraagformulieren zijn ingewikkeld en procedures langdurig

“Ik wil dat mantelzorgers zich echt ontzorgd voelen.”

Kalinka Kester

Mantelzorgmakelaar

Wat kan ik als mantelzorgmakelaar doen voor u als mantelzorger of hulpvrager?

  • Advies op maat: uw situatie is het uitgangspunt
  • Luisterend oor en een onafhankelijk deskundige om mee te sparren
  • Mogelijkheid om regeltaken over te laten nemen zodat u minder tijd kwijt bent procedures en processen
  • Goede kennis van de sociale kaart en de mogelijkheden

Samen met u als mantelzorger breng ik de complete situatie in beeld, geef informatie, zoek dingen uit en leg keuzemogelijkheden voor. De mantelzorger houdt altijd zelf de regie en maakt zelf keuzes die bij hem of haar passen. Ik kan op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en financiën veel voor de mantelzorger betekenen en hem of haar ondersteunen waar nodig. Bijvoorbeeld bij het regelen van indicaties, het zoeken naar de juiste dagbestedingslocatie of het opzetten van een Pgb.

Werkwijze

  1. Neem contact met mij op!
  2. Eerste contact bespreken we de hulpvraag en kijken we of er een Intakegesprek gepland kan worden. Deze uitgebreide intake kan telefonisch, via beeldbellen of thuisbezoek.
  3. Aan de slag: als uw hulpvraag duidelijk is, zoek ik uit wat voor u de verschillende mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden bespreken we samen en we bekijken welke oplossingen er zijn met de daarbij behorende voor- en nadelen.

Ik neem het zoekwerk uit handen. Ik ken de wet- en regelgeving en kan u meer mogelijkheden geven voor (mantel)zorg op maat. Op deze manier heeft u meer ruimte en tijd voor uw mantelzorgtaken en daarmee ook voor u zelf!

Advies op maat

Een persoonlijke benadering, advies en begeleiding op maat en in overleg regeltaken overnemen; dat is waar ik voor sta. Zodat de mantelzorger zich echt gehoord, ondersteund en ontzorgd voelt.

Kwalitatief

Ik ben aangesloten bij de Beroepsorganisaties BCMB en BMZM en sta ingeschreven bij het Registerplein Mantelzorgmakelaars, kwalititeitskeurmerk voor sociaal professionals.

Onafhankelijk

Als mantelzorgmakelaar werk ik niet vanuit een (zorg)instelling, gemeente of zorgverzekeraar, ik ben volledig onafhankelijk. Zo kan ik goed en objectief ondersteunen en staat het belang van de mantelzorger en de cliënt voorop.

Deel dit met je netwerk op sociale media