Voor zorgprofessionals

Als huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorgmedewerker of therapeut levert u een belangrijke bijdrage aan de zorg van uw patiënt of cliënt. Ieder vanuit een andere rol en invalshoek. Samen met de mantelzorger zorgt u voor de zorgvrager. U weet dus als geen ander hoe belangrijk de rol van de mantelzorger is en ziet vaak als eerste hoe zwaar de zorg voor de mantelzorger is.

Ondersteuning van de mantelzorger is heel belangrijk. Zij zijn onmisbaar voor de zorgvrager én voor u als zorgverlener. Zij zijn vaak uw oren en ogen in de thuissituatie op moment u niet aanwezig bent.

Maar wie zorgt er voor de mantelzorger?

Als zorgverlener kunt u de mantelzorger wijzen op de ondersteuning die ze kunnen krijgen van een mantelzorgmakelaar.

De kosten voor mijn dienstverlening worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de mantelzorger.

Samen met de mantelzorger breng ik de complete situatie in beeld, geef informatie, zoek dingen uit en leg keuzemogelijkheden voor. De mantelzorger houdt altijd zelf de regie en maakt zelf keuzes die bij hem of haar passen. Ik kan op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en financiën veel voor de mantelzorger betekenen en hem of haar ondersteunen waar nodig. Bijvoorbeeld bij het regelen van indicaties, het zoeken naar de juiste dagbestedingslocatie of het opzetten van een Pgb.

Een greep uit de mogelijkheden om u als professional te ontlasten:

  • Aanvragen en regelen van zorg van A tot Z
  • Overnemen van zaken met complexe casuïstiek.
  • Contact leggen en onderhouden met officiële instanties
  • Invullen van formulieren
  • Opstellen van een zorgplan
  • Opstellen overeenkomsten en beschrijvingen ten behoeve van PGB
  • Bemiddelen met de werkgever over werk en verlofregelingen
  • Uitzoek- en regelwerk
  • Bezwaarschriften schrijven

Naast de dienstverlening aan individuele mantelzorgers vervult de MetzorgOntzorgen ook een belangrijke rol in het scholen en bijscholen van professionals in de regio. MetzorgOntzorgen heeft hiervoor een interessant, thematisch aanbod ontwikkeld dat goed past in een werkoverleg of studiebijeenkomst.

Wil jij als zorgprofessional meer weten over het aanbod van MetzorgOntzorgen of heb je specifieke vragen met betrekking tot een mantelzorgsituatie in jouw praktijk neem dan contact met mij op of kijk onder Trainingen.

Advies op maat

Een persoonlijke benadering, advies en begeleiding op maat en in overleg regeltaken overnemen; dat is waar ik voor sta. Zodat de mantelzorger zich echt gehoord, ondersteund en ontzorgd voelt.

Kwalitatief

Ik ben aangesloten bij de Beroepsorganisatie Mantelzorgmakelaars BMZM en sta ingeschreven bij het Registerplein Mantelzorgmakelaars, kwalititeitskeurmerk voor sociaal professionals.

Onafhankelijk

Als mantelzorgmakelaar werk ik niet vanuit een (zorg)instelling, gemeente of zorgverzekeraar, ik ben volledig onafhankelijk. Zo kan ik goed en objectief ondersteunen en staat het belang van de mantelzorger en de cliënt voorop.

Hulp bij mantelzorg

Zomaar op een dag, kan alles anders zijn. Ineens staat uw leven in het teken van zorg. Natuurlijk zorgt u voor uw ouder, kind of partner, maar deze zorgtaken zetten wel het hele leven op de kop. Er moet zoveel geregeld en uitgezocht worden. 

In deze situatie hoeft u dit niet alleen te doen. Als mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner kan ik u de weg wijzen in wereld van de zorg met vragen over zorg, wonen, welzijn, wetten en regels en verzekeringen. 

Door mijn eigen ervaring als mantelzorger weet ik hoe fijn het is om iemand met kennis naast je te hebben staan. Ik ben volledig onafhankelijk. Daarom kan ik u objectief bijstaan en stel ik het belang van u, als mantelzorger en de zorgvrager, voorop!

“Ik wil dat mantelzorgers zich echt ontzorgd voelen.” Kalinka Kester

Mantelzorgmakelaar

Deel dit met je netwerk op sociale media