Hulp voor mantelzorgers

Waarmee kan ik je helpen?

Zorg je voor iemand?

Situaties veranderen, soms heel langzaam zonder dat je het in de gaten hebt. soms plotseling als gevolg van een acute situatie. Ineens is er een moment dat je je realiseert dat je voor iemand zorgt: dat je mantelzorger bent.

Je zorgt vanzelfsprekend en vanuit liefde voor je kind, partner, ouder, buur of kennis. Je doet je uiterste best om deze zorg te combineren met het gezin, werk, sport en eigen sociaal leven.

 

Wie zorgt er voor jou?

Als onafhankelijke mantelzorgmakelaar ondersteun ik jou in je zoektocht om de zorg zo goed mogelijk te regelen. Samen kijken we op welke gebieden ik je kan ondersteunen en welke regeltaken ik tijdelijk uit handen kan nemen.

Met mijn ervaring en kennis van de zorgwetten ondersteun ik je in regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en/of financien. Hierdoor hoef jij zelf minder te regelen en kom je snel bij het juiste loket.

 

  Herken je dit?

  • Ik voel mij overbelast door de combinatie van de zorg en mijn dagelijkse bezigheden.
  • Ik loop vast op regelgeving en kleine lettertjes en weet niet waar ik recht op heb.
  • Ik weet niet waar ik moet beginnen met het regelen van zorg.
  • Ik kan mijn werk niet meer of moeilijk combineren met zorg.
  • Ik kan de instanties niet bereiken of spreek niet met de juiste contactpersoon.

   

  Voorbeelden van ondersteuning

  • Aanvragen van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer.
  • Aanvragen van een indicatie bij het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg).
  • Aanvragen en inrichten van een PGB (Persoonsgebonden Budget).
  • Invullen van diverse formulieren, opstellen van brieven en bezwaarschriften.
  • Regelen van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (respijtzorg).
  • Informatie en hulp bij financiele regelingen.
  • Het afstemmen van werk en prive met uw werkgever
  • In kaart brengen en inschakelen van zorgnetwerk (familie, vrienden, buren).
  • Afstemmen van werk en prive (mantelzorg) met de werkgever

  Goed om te weten: Hulp voor mantelzorgers wordt vaak vergoed

  U bent aanvullend verzekerd?
  De meeste zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor de inzet van de mantelzorgmakelaar.

  Wilt u meer weten? MetzorgOntzorgen kan u informatie geven over de procedure bij uw zorgverzekeraar.

  Zie ook: Vergoedingen Zorgverzekeraars.

  Uw werkgever draagt bij in de kosten?
  Het kan ook zijn dat de werkgever de kosten voor een
  mantelzorgmakelaar op zich neemt. Hij heeft er immers baat bij dat de medewerker de zorg zo goed mogelijk heeft geregeld.

  Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheden. Uw werkgever kan ook contact met mij opnemen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor maatwerk.

  Uw gemeente verwees u door?
  In enkele gevallen wordt de deskundigheid van MetZorgOntzorgen gevraagd door de gemeente om mee te kijken in complexe (zorg)situatie.

  Advies op maat

  Een persoonlijke benadering, advies en begeleiding op maat en in overleg regeltaken overnemen; dat is waar ik voor sta. Zodat jij verder kunt als mantelzorger en je echt gehoord, ondersteund en ontzorgd voelt.

  Kwalitatief

  Als Mantelzorgmakelaar ben ik aangesloten bij de Beroepsorganisaties BCMB en BMZM en sta ik ingeschreven bij het Registerplein Mantelzorgmakelaars, kwalititeitskeurmerk voor sociaal professionals

  Onafhankelijk

  Als mantelzorgmakelaar werk ik niet vanuit een (zorg)instelling, gemeente of zorgverzekeraar, ik ben volledig onafhankelijk. Daarom kan ik je goed en objectief bijstaan en stel ik het belang van mantelzorgers en cliënten voorop.

  Kennismaken?
  Dat kan geheel vrijblijvend.

  Deel dit met je netwerk op sociale media