Aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz), wanneer kan dat?

door | sep 24, 2018

“Durft u diegene voor wie u zorgt niet uit het oog verliezen? Bent u dag-en nacht paraat?” Als er sprake is van continue toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij dan kunt u aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Mensen wonen graag thuis en worden ouder, dus blijven vaak tot op hoge leeftijd thuis wonen tot het niet meer gaat. Een week terug bezocht ik een echtpaar op leeftijd. Ze woonden nog heel gelukkig samen maar er bestond veel bezorgdheid bij hun zoon en dochter. Ook vanuit de thuiszorg werd bezorgdheid geuit. Meneer was ’s nachts gevallen en mevrouw wilde hem helpen en viel zelf ook ongelukkig op de grond. Voordat ze iemand konden alarmeren, lagen ze al enkele uren op de overloop. Gelukkig was het warm buiten.

Dit fragiele evenwicht waarbij het vaak net goed gaat en soms ook niet, maakt de vraag gegrond of dit echtpaar nog wel thuis moet blijven wonen. De kinderen maken zich zorgen dat het echtpaar wat al over de 60 jaar getrouwd is, door een crisissituatie uit elkaar zal worden gehaald. Zij vroegen zich terecht af of er de mogelijkheid zou zijn om hen beide op te laten nemen in een verpleeghuis. Hiervoor is wel een indicatie van het Centrum Indicatiesstelling Zorg nodig voor beide echtlieden.

Hoe werkt de Wet Langdurige Zorg?

Iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als herstel of verbetering van zijn of haar situatie onmogelijk is. Bovendien is in deze situatie de noodzaak aanwezig van permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. De Wlz beoogt tijdig passende, langdurige zorg te bieden aan mensen met een Wlz-indicatie waarbij rekening wordt gehouden met het individueel welzijn en het leven zoals mensen dat het liefst willen leven. Dit kan thuis maar dit kan ook in een verpleeghuis zijn omdat het thuis niet meer gaat.

Hoe komt u aan een indicatie van de Wet Langdurige Zorg?

Zorg aanvragen vanuit de Wlz doet u door een aanvraagformulier in te dienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ verwerkt de aanvraag en vraagt u indien nodig om extra informatie. U kunt uw aanvraag zelf doen. Of u kunt hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner of mantelzorgmakelaar. De zorgaanbieder van uw keuze kan u ook ondersteunen. Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Uw zorgprofiel is de indicatie waarmee u zorg kunt regelen. Na uiterlijk 6 weken ontvangt u het besluit van he CIZ. In dit besluit staat of u recht heeft op zorg uit de Wlz en ook op welke zorg u recht heeft. Op welke manier u de zorg wil gaan organiseren bepaalt u zelf.

U heeft daarbij de volgende keuzes:

• verblijf in verzorgingshuis of een verpleeghuis;
• zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt);
• een persoonsgebonden budget (pgb);
• een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren. Met het mpt kunt u zorg door een instelling combineren met een pgb.

Welke zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg?

Wanneer u zorg ontvangt vanuit de Wlz, krijgt u een integraal zorgpakket. Integraal betekent dat u alles wat u nodig heeft in het pakket zit. Op hoofdlijnen bestaat het pakket uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.
Voor de financiering van noodzakelijke woningaanpassingen indien u thuis wil blijven wonen, kunt u zich wenden tot het WMO loket van uw gemeente.

Wilt u meer weten over de Wlz en de mogelijkheden?

Een mantelzorgmakelaar kan u helpen om inzicht en overzicht te krijgen in uw mogelijkheden voor zorg die aansluiten bij uw wensen en behoeften.
Heeft u hulp nodig of advies? Laat het mij weten! Ik help u graag.

Vriendelijke groet, Kalinka Kester Mantelzorgmakelaar – Onafhankelijk Clientondersteuner

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Als mantelzorgmakelaar ben ik uw wegwijzer in de wereld van de zorg. Ik kan u helpen bij vragen over zorg, wonen, inkomen, werk en welzijn, wetten, regels en verzekeringen. Samen met u kijk ik naar knelpunten binnen uw mantelzorgsituatie om u te ontzorgen. Elke situatie is anders en vraagt om een persoonlijke benadering door advies en begeleiding op maat. Ik neem in overleg afgesproken...

Aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz), wanneer kan dat?

“Durft u diegene voor wie u zorgt niet uit het oog verliezen? Bent u dag-en nacht paraat?” Als er sprake is van continue toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij dan kunt u aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Mensen wonen graag thuis en worden ouder, dus blijven vaak tot op hoge leeftijd thuis wonen tot het niet meer gaat. Een week terug bezocht ik een echtpaar op leeftijd. Ze...

Zorgen voor morgen…

Zorgen voor morgen...wanneer is morgen? Is dit als u een bepaalde leeftijd heeft of wanneer u iets mankeert? Wanneer is het moment om uw wensen en uw belangen op papier te zetten? Veel mensen weten dat een testament zaken regelt na het overlijden. Steeds meer mensen realiseren dat zij ook hun zaken goed moeten regelen voor de laatste periode van hun leven omdat het niet vanzelfsprekend is dat u...

Tweestrijd van mantelzorg: ik voel mij schuldig maar ik moet ook werken

Onlangs was ik op bezoek bij een vrouw die zorgde voor haar oude moeder. Na het overlijden van haar vader en het feit dat haar moeder steeds meer ging mankeren door haar hoge leeftijd had ze haar moeder in huis genomen. Deze oude dame is onzeker om te lopen en kan dit bijna niet meer. Ook is ze steeds banger om alleen thuis te zijn. Ze voelt zich veilig als haar dochter dichtbij haar in de buurt...

Heb je een vraag? Stel deze dan aan mij. Ik reageer binnen 24 uur!

Deel dit met je netwerk op sociale media