Vakantietijd… tijd voor uzelf als mantelzorger?

9 augustus 2021

Even op ademen komen en genieten van vrije tijd. Neemt u als mantelzorger vakantie?

In deze periode van het jaar kijkt iedereen er reikhalzend naar uit: de vakantie! Het idee van even de teugels laten vieren en genieten van andere dingen dan de dagelijkse verplichtingen is een heerlijk idee! Het perspectief van even de batterij opladen is voor iedereen aanlokkelijk maar niet altijd vanzelfsprekend als u voor iemand zorgt.

Juist voor de verzorgers onder ons is het heel belangrijk om hun eigen accu op te laden en opgeladen te houden om overbelasting te voorkomen. Veel mensen weten niet dat er zoiets bestaat als respijtvoorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van opvang buitenshuis, zoals dagopvang, of een verblijf in een logeerhuis of zorghotel. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuiskomen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.

De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Zo sprak ik onlangs een mevrouw die al jaren voor haar man met Parkinson zorgde. Ze was aan het einde van haar latijn. Nu gaat haar man één keer in de twee weken een lang weekend logeren in een respijthuis. Hij vindt het er leuk en zij voelt zich ontlast en heeft echt tijd voor zichzelf.

Kortom er zijn vele mogelijkheden en het zijn er meer als menig mantelzorger denkt!

Tijd voor u zelf, wat kost dit mij?

Vervangende zorg is gratis als het om vrijwilligerswerk gaat. Als het door beroepskrachten wordt overgenomen, zijn er wel kosten aan verbonden. Afhankelijk van de zorg die nodig is (indicatie), vergoedt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de vervangende zorg.

Tips:

  1. Kijk eerst of de logeeropvang wordt vergoed door de zorgverzekeraar op de Zorgverzekeringwijzer.nl of op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mantelzorg
  2. Biedt de zorgverzekeraar geen vergoeding? Dan kunt u misschien terecht bij uw gemeente. De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor vervangende zorg en logeer- en nachtopvang.
  3. Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg? Dan kunt u maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week) aanwenden voor logeren of vakantieopnames.De etmalen mogen worden opgespaard en voor langere (vakantie)periodes worden ingezet.

 Een mantelzorgmakelaar kan u helpen om inzicht en overzicht te krijgen in uw mogelijkheden voor vervangende zorg die aansluiten bij uw wensen en behoeften.

Heeft u hulp nodig of advies? Laat het mij weten! Ik help u graag.

Heb je een vraag? Stel deze dan aan mij. Ik reageer binnen 24 uur!

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Als mantelzorgmakelaar ben ik uw wegwijzer in de wereld van de zorg. Ik kan u helpen bij vragen over zorg, wonen, inkomen, werk en welzijn, wetten, regels en verzekeringen. Samen met u kijk ik naar knelpunten binnen uw mantelzorgsituatie om u te ontzorgen. Elke situatie is anders en vraagt om een persoonlijke benadering door advies en begeleiding op maat. Ik neem in overleg afgesproken...

Vakantietijd… tijd voor uzelf als mantelzorger?

Even op ademen komen en genieten van vrije tijd. Neemt u als mantelzorger vakantie? In deze periode van het jaar kijkt iedereen er reikhalzend naar uit: de vakantie! Het idee van even de teugels laten vieren en genieten van andere dingen dan de dagelijkse verplichtingen is een heerlijk idee! Het perspectief van even de batterij opladen is voor iedereen aanlokkelijk maar niet altijd...

Aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz), wanneer kan dat?

“Durft u diegene voor wie u zorgt niet uit het oog verliezen? Bent u dag-en nacht paraat?” Als er sprake is van continue toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij dan kunt u aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Mensen wonen graag thuis en worden ouder, dus blijven vaak tot op hoge leeftijd thuis wonen tot het niet meer gaat. Een week terug bezocht ik een echtpaar op leeftijd. Ze...

De mantelzorgmakelaar: voor als u hulp durft te vragen

Ziet u zichzelf als mantelzorger? Durft u aan de bel te trekken als de zorg voor uw naaste u te veel wordt? In voor en tegenspoed “In voor-en tegenspoed” dat is credo van echtgenoten die de zorg op zich nemen voor hun partner. De zorg neemt vaak geleidelijk aan toe en wordt geleidelijk aan intensiever. Zoals mevrouw Janssen die voor haar man met dementie zorgt. “In het begin ging het allemaal...
Deel dit met je netwerk op sociale media