Zorgen voor morgen…

jul 1, 2021

Zorgen voor morgen…wanneer is morgen? Is dit als u een bepaalde leeftijd heeft of wanneer u iets mankeert? Wanneer is het moment om uw wensen en uw belangen op papier te zetten? Veel mensen weten dat een testament zaken regelt na het overlijden. Steeds meer mensen realiseren dat zij ook hun zaken goed moeten regelen voor de laatste periode van hun leven omdat het niet vanzelfsprekend is dat u zelf de regie kan blijven voeren.

Zo was ik op bezoek bij Tim en Silvia die mantelzorger zijn voor hun moeder Toos. Er leefden allerlei vragen over hoe zij de zorg voor hun moeder die ondanks haar hoge leeftijd en beginnende dementie nog in haar eigen huis woonde, zouden kunnen regelen.

Tim vertelde dat hij een notariële volmacht heeft voor het regelen van financiële zaken van zijn moeder. Hij vroeg zich af of dit voldoende is om alle zaken voor zijn moeder in te toekomst te kunnen regelen.

Goed geregeld?

Nee, de genoemde notariële volmacht voor de financiële zaken is niet voldoende. Stel dat zijn moeder Toos niet meer wilsbekwaam is, welk verpleeghuis zou zij willen? Welke absoluut niet? Welke activiteiten wil zij graag zo lang mogelijk doen? Bijvoorbeeld iedere week naar de kapper of naar een mooi concert? Al deze zaken kunnen worden vastgelegd in een levenstestament. Dit kunnen zaken op financieel gebied zijn maar anderzijds ook op medische en persoonlijk gebied. Dit was in het geval van Tim en zijn moeder Toos niet geregeld.

Levenstestament

In een levenstestament kunt u laten vastleggen wie uw vertegenwoordiger is die voor u de beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. Er kunnen ook meerdere gevolmachtigden worden aangewezen. Bijvoorbeeld een persoon voor de financiële beslissingen en een persoon voor de meer medische en persoonlijke zaken.

Toezichthouder

Het is gebruikelijk dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt aan een toezichthouder. Deze toezichthoudende persoon is iemand uit de omgeving van de volmachtgever. Dit kan ook een deskundige zijn zoals een notaris. Deze toezichthouder wordt benoemd in het levenstestament. Zo kan de gevolmachtigde laten zien dat er rekening is gehouden met de wensen en aanwijzingen in het levenstestament. Dit beschermt de gevolmachtigde ook tegen mogelijke latere verwijten van anderen.

Belangrijk hierbij is dat er ook duidelijkheid is over wat de wensen en ideeën van de volmachtgever zijn. In mijn voorbeeld de wensen en ideeën van moeder Toos.

Gevolmachtigde

In het geval van Tim en Silvia heeft moeder Toos beide gevraagd om haar belangen te behartigen. Tim doet de financiële kant en Silvia wordt de gevolmachtigde voor de medische en persoonlijke zaken.

Verschil tussen levenstestament en mentorschap

In het levenstestament beschrijft u dus uw wensen bij leven op het moment dat u wilsonbekwaam bent geworden. De door uw gekozen vertegenwoordiger is duidelijk maar hij of zij heeft geen wettelijke positie. U zou ook in uw levenstestament kunnen beschrijven dat u wilt dat de gewenste vertegenwoordiger door de kantonrechter benoemd wordt tot mentor. De noodzaak hiertoe kan zij om uw gekozen vertegenwoordiger een wettelijke positie te geven. Een vertegenwoordiger met een wettelijke positie is voor alle instanties helder en duidelijk. Steeds meer instellingen accepteren een kopie van een levenstestament. Echter alleen mentorschap heeft de wettelijke status.

Hulp nodig om mee te denken in uw situatie?

Een mantelzorgmakelaar kan u ook helpen om inzicht en overzicht te krijgen in uw mogelijkheden voor zorg die aansluiten bij uw wensen en behoeften. Heeft u hulp nodig of advies? Laat het mij weten! Ik help u graag.

Heb je een vraag? Stel deze dan aan mij. Ik reageer binnen 24 uur!

Alle ballen in de lucht

Een maand geleden kwam ik op bezoek bij Susan. Zij is midden 50. Zij werkt als administratief medewerker 24 uur per week en zorgt voor haar ouders die mankerende zijn. Haar moeder heeft sinds kort de diagnose Alzheimer en haar vader kwakkelt met zijn gezondheid. Het is nog niet duidelijk wat er met haar vader aan de hand is. De onderzoeken in het ziekenhuis vragen veel van Susan. Zij woont zo’n...

Aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (Wlz), wanneer kan dat?

“Durft u diegene voor wie u zorgt niet uit het oog verliezen? Bent u dag-en nacht paraat?” Als er sprake is van continue toezicht en 24 uur per dag zorg dichtbij dan kunt u aanspraak maken op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Mensen wonen graag thuis en worden ouder, dus blijven vaak tot op hoge leeftijd thuis wonen tot het niet meer gaat. Een week terug bezocht ik een echtpaar op leeftijd. Ze...

De mantelzorgmakelaar: voor als u hulp durft te vragen

Ziet u zichzelf als mantelzorger? Durft u aan de bel te trekken als de zorg voor uw naaste u te veel wordt? In voor en tegenspoed “In voor-en tegenspoed” dat is credo van echtgenoten die de zorg op zich nemen voor hun partner. De zorg neemt vaak geleidelijk aan toe en wordt geleidelijk aan intensiever. Zoals mevrouw Janssen die voor haar man met dementie zorgt. “In het begin ging het allemaal...

Balans en grenzen aangeven als mantelzorger….valt niet altijd mee..

“Hoe vind ik balans tussen de zorgvraag en mijzelf?!”   Over twee maanden is het weer zover: de dag van de Mantelzorg vindt plaats op 10 november! Dit is een dag waar er extra stil gestaan wordt bij alle mantelzorgers die voor hun naasten zorgen. Dit zijn er in Nederland veel, heel veel! Dit zijn er meer dan 4 miljoen die wekelijks meer dan 8 uur zorgen.   Door mijn werk kom ik elke...
Deel dit met je netwerk op sociale media