Zorgen voor morgen…

jul 1, 2021

Zorgen voor morgen…wanneer is morgen? Is dit als u een bepaalde leeftijd heeft of wanneer u iets mankeert? Wanneer is het moment om uw wensen en uw belangen op papier te zetten? Veel mensen weten dat een testament zaken regelt na het overlijden. Steeds meer mensen realiseren dat zij ook hun zaken goed moeten regelen voor de laatste periode van hun leven omdat het niet vanzelfsprekend is dat u zelf de regie kan blijven voeren.

Zo was ik op bezoek bij Tim en Silvia die mantelzorger zijn voor hun moeder Toos. Er leefden allerlei vragen over hoe zij de zorg voor hun moeder die ondanks haar hoge leeftijd en beginnende dementie nog in haar eigen huis woonde, zouden kunnen regelen.

Tim vertelde dat hij een notariële volmacht heeft voor het regelen van financiële zaken van zijn moeder. Hij vroeg zich af of dit voldoende is om alle zaken voor zijn moeder in te toekomst te kunnen regelen.

Goed geregeld?

Nee, de genoemde notariële volmacht voor de financiële zaken is niet voldoende. Stel dat zijn moeder Toos niet meer wilsbekwaam is, welk verpleeghuis zou zij willen? Welke absoluut niet? Welke activiteiten wil zij graag zo lang mogelijk doen? Bijvoorbeeld iedere week naar de kapper of naar een mooi concert? Al deze zaken kunnen worden vastgelegd in een levenstestament. Dit kunnen zaken op financieel gebied zijn maar anderzijds ook op medische en persoonlijk gebied. Dit was in het geval van Tim en zijn moeder Toos niet geregeld.

Levenstestament

In een levenstestament kunt u laten vastleggen wie uw vertegenwoordiger is die voor u de beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. Er kunnen ook meerdere gevolmachtigden worden aangewezen. Bijvoorbeeld een persoon voor de financiële beslissingen en een persoon voor de meer medische en persoonlijke zaken.

Toezichthouder

Het is gebruikelijk dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt aan een toezichthouder. Deze toezichthoudende persoon is iemand uit de omgeving van de volmachtgever. Dit kan ook een deskundige zijn zoals een notaris. Deze toezichthouder wordt benoemd in het levenstestament. Zo kan de gevolmachtigde laten zien dat er rekening is gehouden met de wensen en aanwijzingen in het levenstestament. Dit beschermt de gevolmachtigde ook tegen mogelijke latere verwijten van anderen.

Belangrijk hierbij is dat er ook duidelijkheid is over wat de wensen en ideeën van de volmachtgever zijn. In mijn voorbeeld de wensen en ideeën van moeder Toos.

Gevolmachtigde

In het geval van Tim en Silvia heeft moeder Toos beide gevraagd om haar belangen te behartigen. Tim doet de financiële kant en Silvia wordt de gevolmachtigde voor de medische en persoonlijke zaken.

Verschil tussen levenstestament en mentorschap

In het levenstestament beschrijft u dus uw wensen bij leven op het moment dat u wilsonbekwaam bent geworden. De door uw gekozen vertegenwoordiger is duidelijk maar hij of zij heeft geen wettelijke positie. U zou ook in uw levenstestament kunnen beschrijven dat u wilt dat de gewenste vertegenwoordiger door de kantonrechter benoemd wordt tot mentor. De noodzaak hiertoe kan zij om uw gekozen vertegenwoordiger een wettelijke positie te geven. Een vertegenwoordiger met een wettelijke positie is voor alle instanties helder en duidelijk. Steeds meer instellingen accepteren een kopie van een levenstestament. Echter alleen mentorschap heeft de wettelijke status.

Hulp nodig om mee te denken in uw situatie?

Een mantelzorgmakelaar kan u ook helpen om inzicht en overzicht te krijgen in uw mogelijkheden voor zorg die aansluiten bij uw wensen en behoeften. Heeft u hulp nodig of advies? Laat het mij weten! Ik help u graag.

Heb je een vraag? Stel deze dan aan mij. Ik reageer binnen 24 uur!

Zorgen voor morgen…

Zorgen voor morgen...wanneer is morgen? Is dit als u een bepaalde leeftijd heeft of wanneer u iets mankeert? Wanneer is het moment om uw wensen en uw belangen op papier te zetten? Veel mensen weten dat een testament zaken regelt na het overlijden. Steeds meer mensen realiseren dat zij ook hun zaken goed moeten regelen voor de laatste periode van hun leven omdat het niet vanzelfsprekend is dat u...

Tweestrijd van mantelzorg: ik voel mij schuldig maar ik moet ook werken

Onlangs was ik op bezoek bij een vrouw die zorgde voor haar oude moeder. Na het overlijden van haar vader en het feit dat haar moeder steeds meer ging mankeren door haar hoge leeftijd had ze haar moeder in huis genomen. Deze oude dame is onzeker om te lopen en kan dit bijna niet meer. Ook is ze steeds banger om alleen thuis te zijn. Ze voelt zich veilig als haar dochter dichtbij haar in de buurt...

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Als mantelzorgmakelaar ben ik uw wegwijzer in de wereld van de zorg. Ik kan u helpen bij vragen over zorg, wonen, inkomen, werk en welzijn, wetten, regels en verzekeringen. Samen met u kijk ik naar knelpunten binnen uw mantelzorgsituatie om u te ontzorgen. Elke situatie is anders en vraagt om een persoonlijke benadering door advies en begeleiding op maat. Ik neem in overleg afgesproken...

De mantelzorgwoning, een thuis in de achtertuin

Afgelopen week zat ik thee te drinken bij een mevrouw en keek ik op het huis van haar zoon. Na het overlijden van haar man werd zij hulpbehoevender en wilde kleiner gaan wonen. Samen met haar zoon heeft zij toen alle woonmogelijkheden bekeken om te verkennen wat haar aansprak. Dit was voor haar en haar zoon heel duidelijk: de mantelzorgwoning!   Steeds vaker kiezen volwassen kinderen ervoor...
Deel dit met je netwerk op sociale media